Έρευνα για την διάγνωση αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Αντικείμενο του έργου της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας είναι η μελέτη για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία ενός μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού για την διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα της Περιφέρειας.

Το βασικό ζητούμενο της μελέτης είναι ο εντοπισμός των δυναμικών κλάδων και επαγγελμάτων (στοιχεία ζήτησης) και των χαρακτηριστικών των ανέργων (στοιχεία προσφοράς) στην Περιφέρεια.

Το παρόν διαδικτυακό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε ώστε να τον προσδιοριστούν όλα τα κρίσιμα θέματα της έρευνας πεδίου και εμπεριέχει τόσο τα απαραίτητα πεδία της μεθοδολογίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) όσο και στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική εξέλιξη, την κοινωνική ευθύνη και τα προβλήματα των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Με τη συλλογή αυτών των στοιχείων θα υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος των αναγκών θέσεων εργασίας και μια χαρτογράφηση των τάσεων των παραγωγικών τομέων της μικροοικονομίας της Περιφέρειας.

Τα βασικά θέματα διερεύνησης της έρευνας πεδίου είναι, οι κενές θέσεις, ο δυναμισμός της επιχείρησης και του κλάδου και οι (οριζόντιες) δεξιότητες. Τα ερωτήματα για τις δεξιότητες αφορούν την πολυπληθέστερη ειδικότητα κάθε επιχείρησης και μία ακόμα ειδικότητα που ο υπεύθυνος της επιχείρησης κρίνει ως σημαντική για τη λειτουργία της επιχείρησης. Η έρευνα στοχεύει στην κάλυψη των επιχειρήσεων όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Η δειγματοληψία θα γίνει στη βάση τριών κριτηρίων: κλάδος, Περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης. 

Οι πληροφορίες που θα μας δώσετε είναι αυστηρά εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων για τη μελέτη.

 

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου


Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό της επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας μία εγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα συνδεθείτε αυτόματα στο σύστημα για να συμπληρώσετε το προφίλ της επιχείρησή σας καθώς και το προαναφερθέν ερωτηματολόγιο.